Zgłaszenie uczestnictwa w 7.edycji Konkursu

Prosimy o przesłanie:

  • uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania poniżej);
  • zdjęcia duetu;
  • skan potwierdzenia wpłaty;
  • inne dokumenty (jeśli są potrzebne).