Tracklist of Polish composers

Tracklist of Polish composers for the optional application in the program in the II stage of the competition (group B)

 1. Borkowski Marian-Dialoghi na 2 fortepiany
 2. Dobrzyński Ignacy Feliks –Rondo alla polacca op.6 na 4 ręce (Eufonium)
 3. Górecki Henryk Mikołaj  - Toccata op. 2 na dwa fortepiany (1955, PWM)
 4. Kościów Aleksander -Liber Figurare Aquae na 2 fortepian (2012)
 5. Lutosławski Witold-Wariacje na temat Paganiniego na 2 fortepiany (PWM)
 6. Łukaszewski Paweł-Pearl of Wisdom na 2 fortepiany
 7. Maciejewski Roman -Kołysanka na dwa fortepiany (PWM)
 8. Maciejewski Roman-Tańce szwedzkie (Eufonium)
 9. Maksymiuk Jerzy - Scherzo Grandioso na 2 fortepiany (2015)
 10. Noskowski Zygmunt-6 Krakowiaków op.7 na 4 ręce (Eufonium)
 11. Palester Roman - Sonatina na 4-ręce  (1940, PWM)
 12. Popielski Zbigniew Variations au sujet  personelles pour  deux pianos-(2015)
 13. Ptaszyńska Marta -3 interludia –na 2 fortepiany (PWM)
 14. Sikorski Tomasz - Diafonia na 2 fortepiany (1969,PWM)
 15. Sowiński Wojciech- Fantazja charakterystyczna op. 98 na 4 ręce (Eufonium)
 16. Sowiński Wojciech- Les regrets op. 33 na 4 ręce (Eufonium)
 17. Spisak Michał -Koncert na 2 fortepian (PWM)
 18. Tansman Aleksander -Sonata na 2 fortepiany (1940)
 19. Twardowski Romuald  - Introdukcja i toccata na 2 fortepiany (PWM)
 20. Zarębski Juliusz- 4 mazurki op. 4 na 4 ręce (Eufonium)
 21. Zarębski Juliusz- A travers Pologne op. 23 na fort. na 4 ręce vol. 1 & 2 (Eufonium)
 22. Zarębski Juliusz- Divertissement a la polonaise op. 12 na 4 ręce (Eufonium)
 23. Zarębski Juliusz- Polonez triumfalny op. 11 na 4 ręce (Eufonium)
 24. Zarębski Juliusz- Reverie et Passion op. 5 na 4 ręce (Eufonium)
 25. Zarębski Juliusz- Tańce galicyjskie op. 2 (Eufonium)
 26. Żeleński Władysław-Dwa tańce polskie op. 37 na 4 ręce  (Eufonium)
 27. Żeleński Władysław-Suita tańców polskich op. 47 na 4 ręce (Eufonium)
 28. Wł. Żeleński- Trauerklänge op. 36 na 4 ręce (Eufonium)

Tianran Zhan & Chaoyi Chen - Chiny

Polina Kulikova & Ekterina Zhemaitis - Rosja

Paulina Kuchniak & Aleksandra Furmańska - Polska