Kalendarz

PÓŁFINAŁ:

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Podleśna 2

Piątek, 25 września  2015

9:30 – 10:10

 Nr 14   Hae An Kim                           Korea

             Sun Ho Lee

10:10 – 10:50

Nr 20     Aleksandra Klimova           Slovenia

                 Irina Maholetti                    Russia

11:10 – 11:50

Nr 31    Bartosz Kołaczkowski         Poland

              Wojciech Szymczewski

11:50 –12:30

Nr 18    Polina Kulikova                     Russia

              Ekaterina Zhemaitis

       Lunch break

15:00 – 15:40

Nr 12      Paulina Kuchniak              Poland

               Aleksandra Furmańska

15:40 – 16:20

Nr 26      Anna Lysenko                   Russia

                Mai Shinada                       Japan

FINAŁ:

Opera i Filharmonia Podlaska

ul.Podleśna 2

Sobota, 26 września 2015

12:00 - 15:00

Konferencja: Duety na pograniczu – pomiędzy sztuką a nauką

Lunch break

 

17:00 20:00

przesłuchania finałowe Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku

ok. godz. 20.00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU