Faq

  • Czy Scherzo Grandioso – J. Maksymiuk, należy grać z pamięci? Czy można grać z nut?

Można grać z nut. 
Cały program konkursowy można grać z nut. Jest  to napisane w regulaminie (pkt. IX).
 

  • Ile czasu  trwa utwór ?

Utwór trwa ca' 6 minut, nie robimy powtórek.
 

  • Czy Scherzo Grandioso gramy  z orkiestrą?

Wersja Scherza Grandioso przeznaczona na Konkurs jest bez orkiestry, tylko na 2 fortepiany solo.
 

  • Czy Scherzo Grandioso jest obowiązkowe w finale ?  czy możemy wybrać pomiędzy utworami  np: W.A.Mozarta i J.Maksymiuka?

Scherzo Grandioso zostało napisane specjalnie na Finał 6-ej Edycji Konkursu.

Wykonujemy więc w  finale punkt A. bez towarzyszenia orkiestry oraz punkt B. tak jak napisane w Regulaminie.